Pro budoucí prvňáčky

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne ve středu 10. dubna 2024
v době od 13:00 hodin do 17:00 hodin v přístavbě školy.

U zápisu předloží zákonný zástupce dítěte rodný list dítěte, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisový list dítěte, popř. žádost o odklad povinné školní docházky.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K žádosti o odklad povinné školní docházky žadatel doloží:

  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • Doporučující posouzení odborného lékaře
  • Prostou kopii rodného listu dítěte

Pokud v době zápisu nemá zákonný zástupce některé z doporučujících posouzení, podá žádost
o odklad a v ní uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření a do kdy bude do školy dodáno. V případě nutnosti bude řízení o odkladu přerušeno do doby dodání dokumentu.

Pokud nebude žádost obsahovat některou z povinných příloh, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitelka školy řízení přeruší do doby dodání podkladů.

Registrační číslo bude všem zákonným zástupcům sděleno ihned.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 6. května 2024 na webu školy a na vstupních dveřích školy. Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky bude zasláno doporučeně poštou.

Pro možnost zlepšení vybavenosti dítěte doporučujeme zákonným zástupcům do zahájení školní docházky pracovat s dítětem podle Desatera pro rodiče, které vydalo Ministerstvo školství.

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle  571 641 231
nebo e-mailu zskelc@zskelc.cz

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy

Co dalšího byste si mohli přečíst: