První den ve škole

Otevíráme dnes nepopsanou stránku nové knihy. Doufáme, že na konci školného roku bude kniha barevná, veselá, zajímavá a dobrodružná. Přejeme si, abychom ji vymalovali společně a aby nikdo nezůstal stranou. Budeme se učit být trpěliví, sebevědomí, tolerantní, snaživí, laskaví a kamarádští.