Národní plán obnovy – Digitalizujeme školu

Program se soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů, což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU