Kreslíme v parku a díváme se kolem sebe …

Je tu červen. Konečně se blíží prázdniny. I počasí se již umoudřilo. Proto jsme si v jednom dopoledni vyšli do parku vybaveni výtvarnými potřebami a s chutí nakreslit si strom, list či květinku. Každý kreslil to, co ho zaujalo. Žasli jsme, jak je nádherně vysázený a upravený náš park, který založil už Vojtěch Jasný, bývalý ředitel naší školy. Za zpěvu ptáků se nám kreslilo „jedna báseň“. I veverka se na nás přišla podívat. Co nás ale zarazilo, byly poházené odpadky a zbytky cigaret všude kolem a přitom nedaleko stály odpadkové koše. Nejde nám na rozum, že jsou mezi námi lidé, kterým hezké věci nic neříkají a příroda je jim lhostejná. Prosíme, neodhazujte odpadky, vždyť i strom, keř a tráva mají duši!

Žáci 4.B