Třetí a čtvrté adventní setkání na prvním stupni.

17. a 21. prosince 2018
Třetí svíce se rozsvítila v pondělí 17.prosince po Stříbrné neděli. Zapálila ji paní učitelka Marie Geserichová a vyslovila další přání. Aby se v tomto vánočním čase všem splnilo alespoň jedno tajné přání. A protože Vánoce je i čas pohádek, přečetli jsme si jednu z knihy Zuzany Pospíšilové – Vánoční pohádky. Jmenovala se „O namyšlené perníkové hvězdičce.“ Poté jsme si společně zazpívali koledy a rozešli jsme se do tříd s pocitem, že Štědrý den se kvapem blíží.

V pátek 21.prosince 2018 před vánočními prázdninami jsme se u našeho adventního věnce sešli naposledy. I když Zlatá neděle nás teprve čekala, zapálili jsme čtvrtou svíci. Paní učitelka Zdeňka Havranová vyslovila poslední přání. Popřála dětem krásné bílé Vánoce, jaké známe z Ladových obrázků. Připomněli jsme si pár nejznámějších vánočních tradic a zvyků. Zpíváním koled a vánočních písní jsme přispěli ke sváteční atmosféře tohoto krásného okamžiku. Z.H.