Pokračování oslav sázením lípy a projektem na druhém stupni.

Oslavy 100. výročí republiky u nás ve škole vyvrcholily v pátek 2. listopadu 2018. Dopoledne jsme zahájili slavnostním vysazením lípy srdčité. Celý akt byl zahájen v 8.15 na prostranství školní zahrady, kde se sešli žáci 5. tříd a 2. stupně se svými učiteli a paní ředitelka Mgr. Zdeňka Hradilová se starostou města Ing. Karlem Davidem. Oba pronesli krátký proslov a pak přistoupili k zasazení stromu, který paní ředitelka nazvala Lípou republiky. Žáci 1. stupně sledovali vše z oken svých tříd.
Po návratu do budovy školy se vyučující rozešli na předem určená stanoviště a brzy je následovali i žáci jednotlivých ročníků, kteří v průběhu dopoledne navštívili sedm stanovišť a plnili na nich úkoly tematicky spjaté s československou historií. Výstupem celého dopoledne pak byl plakát každé třídy a ten vždy navazoval na téma jednotlivých stanovišť, např. českoslovenští prezidenti, státní symboly a jejich historie a současnost, československé bankovky, světoznámé československé značky výrobků, českoslovenští sportovní šampioni, časová osa československých dějin a významné mezníky a osobnosti naší kultury (vše je k vidění v prostorách školy). Všude vládla bezvadná atmosféra a pohodová nálada a svědčí o tom i reakce žáků. Takže alespoň několik reakcí:

Páteční projekt se mi líbil, velice dobrý nápad ze strany školy/názor sedmáka.
Projektový den se mi líbil, i když to určitě nebylo lehké zorganizovat, tak se toho učitelé ujali s chutí to pro nás žáky udělat. Takže za mě určitě super! Při projektovém dnu se zároveň i zasadila lípa na připomenutí 100 let republiky, což mi přijde jako skvělý nápad, ještě jednou, super!/Jan Vlček, 8. třída.
Bylo to zajímavé a zábavné, získali jsme mnoho nových informací. /názor žáka/žákyně 9. třídy.