Oslavy 100. výročí vzniku republiky na prvním stupni.

Děti 1. stupně zahájily projektovou výuku společnou fotografií. Oblékly se do červené, modré a bílé a v tělocvičně školy utvořily živou vlajku. Během celého týdne v jednotlivých třídách probíhaly aktivity s tímto výročím spojené. Nejmladší děti vytvářely symbol českého lva, kreslily Prahu a oslavu narozenin republiky, zpívaly píseň Ach synku, synku. Starší děti přinesly historické knihy s fotografiemi a zpívaly Českou hymnu. Společně si povídaly o T. G. M., dělaly kvíz o jeho životě a promítly si o něm krátké video. Nejstarší děti vyráběly českou vlajku, zpívaly československé písničky, snažily se porozumět slovenskému jazyku a psaly přání republice ke 100. výročí. Páté ročníky absolvovaly procházku po naučné stezce T. G. M. Našimi výrobky jsme vyzdobili prostory přístavby školy. Celý 1. stupeň se zájmem sledoval výsadbu památeční lípy na školním pozemku.