Podpora vybavení dílen v základních školách

Program: Podpora vybavení dílen v základních školách

Identifikační číslo: MaS05-19

Název projektu: Vybavení dílen v Základní škole Kelč, okres Vsetín

Celkové náklady projektu: 100 000 Kč

Dotace: Zlínský kraj 70 000 Kč, zřizovatel 30 000 Kč

Realizace projektu: do 31 . 7. 2020

Aktivita: Vybavení dílen  neinvestičního charakteru (např. pilka, pilník, kladívko, kleště, šroubovák, svěrák, pracovní stůl – ponk, svěrka stolařská, ocelový kartáč, aj.)

Cíl projektu: Podpora polytechnického vzdělávání na základních školách a motivace žáků k tomu, aby se při volbě střední školy rozhodli pro studium technických oborů.

Dotace bude využita na nákup vybavení 10 žákovských pracovišť školních dílen.

 

datum zveřejnění: 15.1.2020