S knihovnou hezky pěšky

V letošním školním roce jsme využili nabídku Městské knihovny ve Valašském Meziříčí zapojit se do programu určeného pro školní družiny a zájmové skupiny dětí. Jako první z celkem čtyř naplánovaných pořadů jsme absolvovali program nazvaný S knihovnou hezky pěšky.  Pátek 20. října 2023 nám dopřál sice větrné, ale jinak velmi příjemné podzimní počasí, takže cesta podél Rožnovské Bečvy až k soutoku se Vsetínskou Bečvou byla hezkou procházkou. Během ní se děti dozvěděly informace o obou řekách a také si poslechly pověst o morových zvoncích. Od soutoku jsme si to namířili do centra města, počítali mosty, splavy, odpovídali na otázky z místopisu a plnili úkoly z hracích karet a QR kódů. Po jejich vyřešení jsme vyluštili kód důležitý pro získání závěrečné odměny. Ta čekala děti v městské knihovně.

Páteční odpoledne se vydařilo, dětem se ve Valašském Meziříčí moc líbilo a už se těší na další akci.

Patricie Volková a Věra Sikorová, vychovatelky ŠD