Setkání žáků 8. tříd s pracovnicí ÚP Vsetín

Ve středu 7. černa 2023 se v naší škole setkali žáci 8. ročníků s lektorkou Informačního a poradenského střediska Úřadu práce Vsetín Mgr. Renatou Dorňákovou.

Setkání se zaměřilo na rozhodovací proces v souvislosti s další vzdělávací cestou po ukončení základní školy. Aby se žáci více zapojili do setkání, střídaly se informace a aktivity žáků. Část práce se zaměřila na sebepoznání, dále se např. dozvěděli, podle čeho si vybírat povolání, co znamená písmenko v kódu oboru, co je to národní soustava povolání, jakých je 30 klíčových profesí ve Zlínském kraji. Další informace směřovaly k přijímacím zkouškám, k vyplňování přihlášek, k informačním zdrojům. Žáci si také vyzkoušeli některé osobnostní testy, např. jak jsou pozorní.

Na Úřadu práce ČR – kontaktním pracovišti Vsetín se provádí také bezplatná počítačová diagnostika profesních zájmů spojená s individuálním poradenstvím k výběru dalšího vzdělávání. Je potřeba se předem objednat.

Žákům se setkání líbilo, svědčí o tom zpětná vazba, kterou lektorce poskytli.

Všechny podstatné informace k výběru školy a přijímacímu řízení jsou na webových stránkách školy v sekci Poradenství.

Mgr. Pavel Čučka, výchovný poradce