Zaměstnanci školy k 1.9.2015:
   


Datum a čas

 

Vedení školy
Mgr.Blaha Roman ředitel školy
PhDr.Čučková Pavla zástupkyně ředitele
Učitelský sbor
Mgr.Blahová Jana
Mgr.Bocková Klára
Mgr.Fabíková Kateřina metodik enviromentálního vzdělávání
Mgr.Faltýnek Pavel
Mgr.Geserichová Marie
Mgr.Havranová Zdeňka
Mgr.Kubieńová Jana
Mgr.Kuchaříková Anna
Mgr.Machačová Kateřina
Mgr.Matysková Marie
Mgr.Plesníková Marcela
Mgr.Poláchová Alena
Mgr.Stržínková Iveta
Mgr.Šatranová Dana
Mgr.Třetinová Daniela
Mgr.Tvrdoňová Ivana
Mgr.Václavíková Květoslava - výchovná poradkyně
Mgr.Valová Veronika
Mgr.Vozáková Marcela - metodik školní prevence
Školní družina a Školní klub
Volková Patricie vedoucí vychovatelka
Kutálková Dobromila
Sikorová Věra
Ekonomický úsek
Minářová Zdeňkaúčetní
Školní jídelna
Černotová Petravedoucí stravování
Hrňová Marie
Pitrunová Eva
Polášková Alena
Dzujíková Vendula
Správní zaměstnanci
Minář Petrškolník
Fabíková Zuzana
Hulmanová Karla
Růžičková Miroslava

Základní škola Kelč, okres Vsetín Kelč 229 756 43 KELČ tel., fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz IČO: 70238472