Zaměstnanci školy

Vedení školy a metodikové:

Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Hradilová
Zástupkyně ředitelky: PhDr. Pavla Čučková
Výchovný poradce: Mgr. Pavel Čučka
Metodička školní prevence: Mgr. Marcela Vozáková
Metodička enviromentální výchovy: Mgr. Kateřina Fabíková
Metodik ICT: Mgr. Roman Blaha

Třídní učitelé/třídní učitelky:

I.A Mgr. Marie Geserichová
II.A Mgr. Jana Blahová
III.A Mgr. Marie Matysková
III.B Mgr. Zdeňka Havranová
IV. Mgr. Alžběta Fliedrová
V.A Mgr. Pavel Faltýnek
V.B Mgr. Anna Kuchaříková
VI.A Mgr. Iveta Stržínková
VI.B Mgr. Marcela Plesníková
VII.A Mgr. Marcela Vozáková
VII.B Mgr. Jana Kubieńová
VIII. Mgr. Kateřina Fabíková
IX. Mgr. Kateřina Machačová

Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:

Mgr. Roman Blaha 1. stupeň
Mgr. Pavel Čučka 2. stupeň
Bc. Adam Hrdlička 2. stupeň
Bc. Patricie Plesníková 2. stupeň
Ing. Renata Mikolášová, Ph.D. asistent pedagoga 1. stupeň
Bc. Lucie Novosádová asistent pedagoga 1. stupeň

Personální obsazení školní družiny a školního klubu:

Dobromila Kutálková vychovatelka ŠD a ŠK
Věra Sikorová vychovatelka ŠD a ŠK
Patricie Volková vychovatelka ŠD a ŠK

Výuka náboženství:

Výuka náboženství: Mgr. Jan Bleša
Mgr. František Pastrnek
Mgr. Marie Matysková
Mgr. Marcela Plesníková

Další profese:

Výuka logopedie: Anna Hlavicová

 

Účetní školy: Zdeňka Minářová

 

Vedoucí stravování: Petra Černotová

 

Zaměstnanci kuchyně: Alena Polášková
Marie Hrňová
Irena Chrástecká

 

Školník: Petr Minář

 

Zaměstnanci úklidu: Zuzana Fabíková
Karla Hulmanová
Eva Pitrunová