Zaměstnanci školy

Vedení školy
   Mgr. Hradilová Zdeňka
   PhDr. Čučková Pavla

ředitelka školy
zástupkyně ředitele
Učitelský sbor
   Mgr. Blaha Roman
   Mgr. Blahová Jana
   Mgr. Fabíková Kateřina
   Mgr. Faltýnek Pavel
   Mgr. Fliedrová Alžběta
   Mgr. Geserichová Marie
   Mgr. Havranová Zdeňka
   Mgr. Kubieńová Jana
   Mgr. Kuchaříková Anna
   Mgr. Machačová Kateřina
   Mgr. Matysková Marie
   Mgr. Plesníková Marcela
   Mgr. Stržínková Iveta
   Mgr. Šatranová Dana
   Mgr. Třetinová Daniela
   Mgr. Václavíková Květoslava
   Mgr. Vozáková Marcela
Školní družina a Školní klub
   Volková Patricie
   Kutálková Dobromila
   Sikorová Věra
vedoucí vychovatelka
Ekonomický úsek
   Minářová Zdeňka
účetní
Školní jídelna
   Černotová Petra
   Chrástecká Irena
   Hrňová Marie
   Polášková Alena
vedoucí stravování
Správní zaměstnanci
   Minář Petr
   Fabíková Zuzana
   Pitrunová Eva
   Hulmanová Karla
školník