Základní informace

OFICIÁLNÍ NÁZEV Základní škola Kelč, okres Vsetín
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace
ZŘIZOVATEL Město Kelč
ADRESA Kelč 229, 756 43 Kelč
IČO 70238472
ŘEDITELKA Mgr. Zdeňka Hradilová
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PhDr. Pavla Čučková
TELEFONNÍ ČÍSLA
přímé linky
571 641 127 - sekretariát, spojovatelka, záznamník
571 641 231 - ředitelka školy
571 641 033 - školní družina
571 641 209 - školní jídelna
čísla s provolbou 571 641 127 kl.14 - zástupkyně ředitele
571 641 127 kl.19 - výchovný poradce
571 641 127 kl.15 - sborovna
571 641 127 kl.22 - kabinet prvního stupně (budova "přístaby")
FAXOVÉ ČÍSLO 571 641 127 kl.21
DATOVÁ SCHRÁNKA ngcbuyf
ELEKTRONICKÁ POŠTA zskelc@zskelc.cz e-mailová adresa školy
jidelna@zskelc.cz e-mailová adresa jídelny
druzina@zskelc.cz e-mailová adresa školní družiny
GDPRFunkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 25.května 2018 vykonává paní Ing. Monika Maňáková
Tel: 736 278 378
E-mail: manakova.gdpr@gmail.com