Kontakty

Jméno
 
Třídnictví
Kontakt
Mgr. Blaha Roman
blahar@zskelc.cz
Mgr. Blahová Jana
I.blahovaj@zskelc.cz
PhDr. Čučková Pavlacuckovap@zskelc.cz
Mgr. Fabíková Kateřina VII.fabikovak@zskelc.cz
Mgr. Faltýnek Pavel V.Bfaltynekp@zskelc.cz
Mgr. Fliedrová Alžběta
III.fliedrovaa@zskelc.cz
Mgr. Geserichová Marie
II.Bgeserichovam@zskelc.cz
Mgr. Havranová Zdeňka
IV.Bhavranovaz@zskelc.cz
Mgr. Kubieńová Jana
VI.Bkubienovaj@zskelc.cz
Mgr. Kuchaříková Anna IV.Akucharikovaa@zskelc.cz
Mgr. Machačová Kateřina
VIII.machacovak@zskelc.cz
Mgr. Matysková Marie
II.Amatyskovam@zskelc.cz
Mgr. Plesníková Marcela
IX.plesnikovam@zskelc.cz
Mgr. Stržínková Iveta strzinkovai@zskelc.cz
Mgr. Šatranová Dana V.Asatranovad@zskelc.cz
Mgr. Třetinová Daniela tretinovad@zskelccz
Mgr. Václavíková Květoslava vaclavikovak@zskelc.cz
Mgr. Vozáková Marcela VI.Avozakovam@zskelc.cz