Co nám leží na srdci

Vážení rodiče, žáci a žákyně. V této nelehké době Vám chceme poděkovat za Váš odpovědný přístup především v oblasti plnění všech opatření vlády k zamezení šíření nákazy. Mrzí nás ztížené podmínky pro přípravu, ale podle většiny zpráv, které od Vás dostáváme, konstatujeme, že domácí příprava a vzájemná komunikace fungují. Většina vyučujících využívá edookit,

Více


Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021, ze kterého vyplývá, že zápisy budou letos prováděny jinou formou, než doposud. Největší změnou je, že zápis bude probíhat formálně bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Přesné znění opatření MŠMT najdete zde. Zápis by měl proběhnout ve středu 15.

Více


Recyklohraní aneb Ukliďme si svět www.recyklohraní.cz

Od letošního roku jsme jako škola zapojeni do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Záměrem tohoto programu je podpořit environmentální výchovu na školách. Cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v třídění a recyklaci odpadů. Program navíc žákům  umožňuje zažít osobní zkušenost s odběrem použitých baterií. V této souvislosti jsou ve škole umístěny dva

Více


ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče, součástí této informace je formulář ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ VÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY) pro případ, že si jej stáhnete ze stránek školy a vytisknete.  Pokud byste potřebovali tento tiskopis s originálním podpisem, můžete si jej vyzvednout v kanceláři školy, a to v době od

Více


Postřehy žáků 7. ročníku z lyžařského výcviku 2020

LYŽAŘSKÝ KURZ V neděli po obědě jsme odjeli do Velkých Karlovic na chatu Kyčerka. Hned odpoledne jsme byli rozděleni do tří skupin. Vedoucím družstva Bombarďáků byl pan učitel Blaha, družstvo Buchtiček vedla paní učitelka Machačová a Kokosy paní učitelka Stržínková. Kromě středy, která byla odpočinkovým dnem, jsme lyžovali vždy dopoledne a

Více


UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY A RODIČE

Čas, který nyní trávíte doma, nejsou prázdniny. Proto tuto dobu využívejte také ke studiu a učení, neboť vaši učitelé a učitelky na vás myslí s úkoly a studijními povinnostmi. Využívejte a sledujte informační systém EDOOKIT a webové stránky školy. Doporučujeme, abyste v případě, pokud nemáte přístup do informačního systému, využili kontakt na

Více
Aktuální informace k epidemiologické situaci 7.3.2020

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci, dne 6. 3. 2020 vyzvala Krajská hygienická stanice Zlínského kraje všechna zařízení pro výchovu a vzdělávání, aby do kolektivů nepřijímaly žáky škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tzn. 14 dnů po návratu z rizikových

Více